Information angående Coronaviruset (COVID-19)

Information in English will follow.

Örebro studentkår tog den 15/3-2021 ett nytt beslut för verksamhetens restriktioner. Du kan läsa beslutet genom att klicka HÄR

Till följd av Covid-19 kommer verksamheten se annorlunda ut än vanligt. Bland annat kommer inte Röda paviljongen hyras ut tillsvidare.

Du kommer framöver kunna nå oss via mejl eller telefon om du har frågor eller behöver hjälp. Telefon och mejl tider är mellan 09.00 – 17.00

Mail: Reception@orebrostudentkar.se
Telefon: 070-939 99 27 Om ni har några frågor gällande hur Örebro studentkår hanterar COVID-19 så går det bra att mejla in dem till ordforande@orebrostudentkar.se

Behöver du komma i kontakt med Örebro studentkårs student och doktorandombud? Välkommen att kontakta Albina Hoti via mail eller telefon:
studentombud@orebrostudentkar.se
0709-399921

Vi förstår att många av er känner sig oroliga men vi uppmanar alla studenter att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, UD och Örebro universitetet. Du hittar mer information om hur du ska bedriva dina studier på Blackboard.

Klicka här för mer information angående coronaviruset från Örebro universitet

As a result of Covid-19, the business will look different than usual. Among other things, Red Pavilions will not be rented out until further notice.

You will be able to reach us via e-mail or phone in the future if you have questions or need help. Phone and e-mail times are between 09.00 – 17.00
Email: Reception@orebrostudentkar.se
Phone: 070-939 99 27

Do you need to get in touch with the Student and PhD student representative? Welcome to contact her by mail or phone: studentombud@orebrostudentkar.se
0709-399921

If you have any questions about how the Örebro Student Union handles COVID-19, you can email them to ordforande@orebrostudentkar.se We understand that many of you feel worried, but we urge all students to follow recommendations from the Public Health Authority, the Ministry of Foreign Affairs and Örebro University. You can find more information about your studies at Blackboard.

Click here for more information about the corona virus from Örebro University