Information angående Coronaviruset (COVID-19)

Information in English will follow.

Från och med 2020-03-16 håller Örebro studentkårs reception att hålla stängt på obestämd tid. Detta gör vi för att säkerställa personalens samt studenternas välmående.


Vi har sedan tidigare delat ut Örebrogåvan, studenthäften, ÖSK-biljetter samt biljetter till Örebrospexet. Dessa kommer vi tyvärr INTE dela ut under tiden som receptionen håller stängt. Röda paviljongen kommer INTE hyras ut under tiden som receptionen är stängd.

Du kommer framöver kunna nå oss via mejl eller telefon om du har frågor eller behöver hjälp.Telefon och mejl tider är mellan 09.00 – 17.00

Mail: Reception@orebrostudentkar.se
Telefon: 070-939 99 27Om ni har några frågor gällande hur Örebro studentkår hanterar COVID-19 så går det bra att mejla in dem till ordforande@orebrostudentkar.se

Behöver du komma i kontakt med Örebro studentkårs student och doktorandombud? Välkommen att kontakta Albina Hoti via mail eller telefon:
studentombud@orebrostudentkar.se
0709-399921

Vi förstår att många av er känner sig oroliga men vi uppmanar alla studenter att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, UD och Örebro universitetet. Du hittar mer information om hur du ska bedriva dina studier på Blackboard.

Klicka här för mer information angående coronaviruset från Örebro universitet

From 2020-03-16, Örebro’s student union’s reception will keep closed indefinitely. We do this to ensure the well-being of staff and students.

We have previously distributed the Örebrogåvan, the student booklet, ÖSK tickets as well as tickets to the Örebrospexet. Unfortunately we will NOT distribute these during the time the reception is closed. The red pavilion will NOT be rented out while the reception is closed.

You will be able to reach us via e-mail or phone in the future if you have questions or need help. Phone and e-mail times are between 09.00 – 17.00
Email: Reception@orebrostudentkar.se
Phone: 070-939 99 27

Do you need to get in touch with the Student and PhD student representative? Welcome to contact her by mail or phone: studentombud@orebrostudentkar.se
0709-399921

If you have any questions about how the Örebro Student Union handles COVID-19, you can email them to ordforande@orebrostudentkar.se We understand that many of you feel worried, but we urge all students to follow recommendations from the Public Health Authority, the Ministry of Foreign Affairs and Örebro University. You can find more information about your studies at Blackboard.

Click here for more information about the corona virus from Örebro University