Doktorandrepresentant i forskningsetiska rådet

Vill du representera doktoranderna vid Örebro universitet och vara med i hanteringen av etiska frågor inom forskning? Etik är en central och viktig aspekt av god forskning. Universitetet strävar alltid efter att hålla uppe kvalitén på forskningen som bedrivs vid institutionerna. Forskningsetiska rådet arbetar med att hantera anmälan av oredlighet och avvikelse från god sed i forskning i enlighet med gällande nationellt och internt regelverk, samt ger råd till fakultetsledningen angående  forskningsetiska frågor.

Vi erbjuder:
Här får du som doktorand en möjlighet att arbeta med dessa frågor och bli en viktig roll för rådets process angående god forskningssed. Du får en praktisk inblick i hur universitetet arbetar med dessa ärenden och en god merit inför kommande arbetsansökningar.

Mötesfrekvens:
3 gånger per termin.

Vi söker:
1 doktorandrepresentant som är intresserad av frågor som rör etik inom forskning. Obs! denna position kan man inte söka som student, utan man måste vara doktorand vid Örebro universitet.

Ansökan
Mejla till samordnare@orebrostudenkar.se
Ansökan ska innehålla:
– Namn, telefon nr och epost
– Bakgrund (vad du studerar osv)
– Motivering till varför du söker till posten