Doktorandrepresentant i kommittén för utbildning på forskarnivå HS

Kommittén har i uppdrag att initiera frågor och utarbeta förslag till fakultetsnämnden rörande forskning och utbildning på forskarnivå i syfte att främja fakultetens utveckling i förhållande till strategiska mål inom området. KFF ska även ansvara för planering av doktorandprogrammets genomförande och stödja fakultetsnämnden i dess kvalitetsarbete inom forskning och utbildning på forskarnivå.

Vi erbjuder:
En möjlighet för doktorander att få en inblick i, och arbeta med beredning av frågor till fakultetsnämnden HS. Du kommer få praktisk erfarenhet av hur universitetet arbetar med beredning och få möjlighet att påverka arbetet som representant för doktoranderna vid Örebro universitet. Förutom att det är en rolig och viktig uppgift vid universitetet så är det en självklar merit att sätta på ett cv inför kommande arbetsansökningar.

Mötesfrekvens:
2–3 gånger per termin. 2 timmar per möte.

Vi söker:
1 doktorandrepresentant som är intresserad av att få kunskap om beredningsarbete, samt vill vara med och påverka universitetets inriktning i rörda frågor.

Ansökan
Mejla till samordnare@orebrostudenkar.se
Ansökan ska innehålla:
– Namn, telefon nr och epost
– Bakgrund (vad du studerar osv)
– Motivering till varför du söker till posten