Hållbar utveckling

För att värna om studenternas framtid behöver Örebro studentkår och Örebro universitet sträva efter att ligga i framkant i miljöfrågor, med stöd av sociala och ekonomiska frågor för att stödja miljöperspektivet. En allmän definition av begreppet ”hållbar utveckling” är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Eftersom studenterna är framtiden ligger det alltså i studenternas intresse att värna om den.

Universitetet bör även ta ett större ansvar och verka för de miljö-/sociala/ekonomiska frågor som nästa generation står inför. En ökad kunskap bland universitetets utbildningar i sig skulle även leda till en bättre förståelse kring hur man både som grupp och individ kan arbeta hållbart. En gemensam insats för hållbar utveckling vore inte endast gynnsam för miljön, utan skulle även öka anseendet för universiteten och studentkåren i stort.

Örebro studentkår anser att:

  • Örebro studentkår och Örebro universitet ska verka för en hållbar utveckling genom att ta hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska frågor i sin verksamhet.
  • Ett långsiktigt mål för Örebro studentkår och Örebro universitet ska vara att ta stor hänsyn till miljön samt de sociala och ekonomiska frågor som den hänsynen innebär i den dagliga verksamheten
  • Det på universitet ska finnas riktlinjer för hur de anställda kan arbeta ur ett mer hållbart perspektiv.
  • Både Örebro studentkår och Örebro universitet ska sträva efter att exempelvis verka för en minskad pappersförbrukning, förbättrade möjligheter till källsortering samt inkludering av hållbar utveckling i de program och kurser där ämnet är relevant.

Rena resan – testa en elcykel!

Nu kan du som studerar vid Örebro universitet, och vanligtvis tar bilen till campus, få chansen att testa elcykel gratis under två veckor. Vi erbjuder hela 90 platser fördelat på sex olika testperioder mellan 28 mars till 30 juni 2022. Skicka in din intresseanmälan så snart som möjligt eftersom platserna fördelas löpande.

Enklare pendling
Elcykeln har underlättat för många som tidigare har upplevt att cykelvägen till jobbet varit för lång. Med elcykel kan du cykla längre sträckor på kortare tid och du väljer själv hur mycket av ett träningspass din cykeltur ska bli, genom att ställa in mängden elassistans.

Flera fördelar
Den som tar cykeln förbättrar både sin hälsa och sparar pengar, men cyklandet är också en vinst för samhället. Om färre reser med bil leder det till ökad trafiksäkerhet, minskat buller, färre skadliga partiklar i luften och minskade koldioxidutsläpp.

Läs mer och skicka in din intresseanmälan på universitetets hemsida.

Möjligheten att testa elcykel sker i ett samarbete mellan Örebro universitet, Örebro studentkår och Region Örebro läns EU-projekt Fossilfritt 2030 – Rena resan.

Vår miljöpolicy