ENGAGERA DIG I DIN KÅRSEKTION

Kårsektionsstyrelse och kårsektions utskott

Vill du sitta med i din kårsektionsstyrelse eller i någon av din kårsektions utskott? Då ska du gå in på din kårsektions sida här under för att se hur du kommer i kontakt med din kårsektionsstyrelse.

Introduktion

Varje terminsstart anordnar Örebro studentkår tillsammans med Örebro universitet en introduktion för alla nya studenter. För att introduktionen ska vara möjlig att genomföra finns det ideellt engagerade generaler och faddrar som planerar introduktionens aktiviteter och fungerar som de nya studenternas mentorer under introduktionen. Som fadder introducerar du de nya studenterna till både den sociala och den akademiska delen av Örebro universitets studentliv. Är du intresserad av att vara fadder för din kårsektion eller samarbetsföreningen ESN? Kontakta generalen i din kårsektion och håll ögonen öppna efter nästa Faddersläpp!