Samarbetsföreningar

Örebro studentkår samarbetar med flertalet studentföreningar. Dessa föreningar sysslar med allt mellan himmel och jord – sportaktiviteter, radiosändningar, improvisationsteater, politik och rent sociala föreningar.

I en förening kan du engagera dig på ett flertal olika sätt, dels som medlem och delta på aktiviteterna, dels som styrelsemedlem och föra föreningens arbete framåt. Vilka våra samarbetsföreningar är hittar du till höger.


Bli en samarbetsförening
Finns inte den studentförening du letar efter? Eller ni kanske redan är en studentförening som vill få bättre förutsättningar? Vi på Örebro studentkår värnar om
ett rikt studentliv och ser gärna att nya studentföreningar bildas.

För att bilda en helt ny studentförening behöver ni upprätta några dokument. Detta
för att ge studentföreningen tydliga riktlinjer om vad ni ska arbeta med och en grund
att vila på. De dokument som behövs är:

 • Stadga
 • Verksamhetsplan
 • Budget

När ni nu har en studentförening är det dags att bli samarbetsförening med oss på
Örebro studentkår! För att ansöka om att bli en samarbetsförening behövs några fler
dokument än de som nämndes ovan.

 •  Organisationsnummer
 • Kontaktuppgifter till styrelsen
 • Verksamhetsberättelse (för befintlig studentförening)
 • Ekonomisk berättelse (för befintlig studentförening)
 • Antal medlemmar (för befintlig studentförening)

Vi på Örebro studentkår hjälper er gärna med dessa dokument och svarar på era frågor. Mallar till dessa dokument finner ni nedan.

Varför samarbeta med Ös?

En samarbetsförening får vissa tjänster och fördelar;

 • Möjlighet att ansöka om eventuellt föreningsstöd från studentlivskoordinator.
 • Utrymme på ÖS hemsida.
 • Anslagstavla på universitet, i mån av plats.
 • Postfack i ÖS kansli.
 • Möjlighet att en gång per termin synas i ÖS informationskanaler.
 • Rätt att vara med på föreningsutbildningar och nätverksträffar som arrangeras av ÖS.
 • Tillgång till hjälp och stöd från studentlivskoordinatorn och vice ordförande med studiesocialt ansvar.

En kontaktlista finns nedan med de kontaktuppgifter som är bra att ha vid start av en studentförening.