Samarbetsföreningar

Det finns gott som samarbetsföreningar till Örebro studentkår. Dessa studentföreningar sysslar med allt mellan himmel och jord – sportaktiviteter, radiosändningar, improvisationsteater, politik och rent sociala föreningar är bara några av dem. I en förening kan du engagera dig på ett flertal olika sätt, dels som medlem och delta på aktiviteterna, men också som styrelsemedlem och föra föreningens arbete framåt. Vilka våra samarbetsföreningar är hittar du här till höger.


Finns inte just den förening du söker efter? Bilda en ny förening!

Vi på Örebro studentkår värnar om ett rikt studentliv och ser gärna att nya studentföreningar bildas. Vi hjälper dig med de viktiga dokumenten, lokalbokningar och svarar på dina frågor. Allt för att göra det så enkelt som möjligt för dig att kunna engagera dig med det du tycker är roligt och givande!

För att bilda en studentförening behövs det några dokument. Detta för att ge studentföreningen tydliga riktlinjer om vad ni ska syssla med och en grund att vila på, men också som ett första steg att praktisera det ni önskar. De dokument som behövs är en stadga, verksamhetsplan och budget. För att det ska bli så enkelt som möjligt att starta en studentförening och inte behöva fokusera allt för mycket på de tunga dokumenten har vi tagit fram förslag på hur dessa kan se ut.

Det går även att bli samarbetsförening med oss på Örebro studentkår! För att ansöka om att bli en samarbetsförening behövs även några fler dokument än de som nämndes ovan. Läs allt om vad er ansökan behöver innehålla i dokumentet nedanför som heter ”Info”. Där hittar ni även kontaktuppgifter som kan vara bra att ha som studentförening samt själva samarbetsavtalet. I samarbetsavtalet hittar ni förmånerna ni får av att bli en samarbetsförening.


Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på Örebro studentkår om du har minsta fråga eller fundering! För funderingar kring studentföreningar kontaktar du Örebro studentkårs vice ordförande med studiesocialt ansvar.