OM CORAX

Kårsektionen Corax företräder dig som student vid HumUS. Till sektionen hör alla studenter som läser program och kurser under institutionen. Hit får du gärna vända dig om du har frågor, tankar och funderingar kring din studiesituation, studentlivet eller problem med din utbildning. Corax har två stora verksamhetsområden, utbildningsbevakningen och det studiesociala. Vi vill att du som student ska känna dig bekväm i både din utbildning och i din situation vid universitetet generellt. Vi vill att du ska vara nöjd med dina lärare och samtidigt har kul utanför universitetet. Vi har därför skapat en stark organisation av studentrepresentanter som ser till att företräda dig som student. Vi arrangerar också därför introduktionen, anordnar fester, sittningar och evenemang och föreläsningar för att förgylla din tid här vid Örebro universitet.

Som organisation är Corax en del av Örebro studentkår som är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden organisation som driver studenternas intressen i rad olika frågor. Organisationen är styrd underifrån, det ska synas att det är betydelsefullt att vara medlem. Örebro studentkår är studentrösten.

Corax verksamhet styrs av våra medlemmar via sektionsmötet. Där beslutas om våra stadgar, verksamhetsplan och budget. Ha för vana att gå på alla sektionsmöten så kan du se till att påverka och utveckla vår verksamhet.

På kårsektionen Corax hemsida kan du ta del av information, händelser, nyheter och evenemang som berör dig som studerar vid Örebro Universitet under institutionen HumUS. Förresten! Söker du kurslitteratur eller vill du kanske sälja dina böcker? Gå med i Corax litteraturgrupp på Facebook.

  • Sektionsfärg – röd