Du tillhör Corax om du läser följande:

Program på grundnivå:

 • Personalvetarprogrammet
 • Medier, kommunikation och PR
 • Förskollärarprogrammet
 • Grundlärarprogrammet
 • Ämneslärarprogramet
 • Specialpedagogiskt program
 • Offentlig förvaltning och ledning
 • Samhällsplanerarprogrammet
 • Speciallärarprogrammet 
  ”Specialisering mot dövhet eller hörselskada”
 • Filmprogrammet

Kurser:

 • Retorik
 • Historia
 • Kulturgeografi
 • Litteraturvetenskap
 • Samhällskunskap
 • Statskunskap
 • Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Pedagogik
 • Sociologi
 • Engelska och Svenska språket

Program på avancerad nivå:

 • Magisterprogrammet i arbetslivsvetenskap
 • Global Journalistik
 • Global Journalistik (ENG)
 • Magisterprogrammet Journalism Connected
 • Magisterprogrammet Journalism Connected (ENG)