OM GIH

GIH är den orangea kårsektionen och står för gymnastik idrott och hälsa. Då GIH är en liten kårsektion där i princip alla har samma intressen så känner de flesta varandra, och därför är GIH sektionen känd för sin gemenskap och trygghet. Förutom höstintroduktionen så anordnas det fester, finsittningar, idrottsturneringar mm under läsåren man pluggar på Örebro universitet.

Som organisation är GIH en del av Örebro studentkår som är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden organisation som driver studenternas intressen i rad olika frågor. Organisationen är styrd underifrån, det ska synas att det är betydelsefullt att vara medlem. Örebro studentkår är studentrösten.

GIH:s verksamhet styrs av våra medlemmar via sektionsmötet. Där beslutas om våra stadgar, verksamhetsplan och budget. Ha för vana att gå på alla sektionsmöten så kan du se till att påverka och utveckla vår verksamhet.

Mer information om GIHs verksamhet, nyheter och möjligheter till engagemang hittar du på vår hemsida!

  • Sektionsfärg – orange