OM SERUM

Serum är kårsektionen som ansvarar för att representera och engagera alla studenter vid institutionerna Hälsovetenskaper och Medicinska vetenskaper.

Våra program håller till största delen till i Prismahuset och Bilbergska huset på campus Örebro Universitet och även i X-huset som ligger intill Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ).

Serum är styrt av medlemmarna, och medlemmarna väljer varje år en styrelse som ska sköta det operativa ansvaret för sektionen. Sektionsstyrelsen består i dagsläget av nio poster med olika ansvarsområden. Arbetet är ideellt och görs med enbart engagemang för studenternas bästa som drivkraft! Vem som helst som är medlem kan (och är varmt välkommen att) söka en post i styrelsen inför årsmötet då valen sker.

Sektionen är en del av modersorganisationen Örebro Studentkår, och har precis som de andra sektionerna på universitetet en representant i Örebro Studentkårs styrelse. Därför har vi stora möjligheter att påverka vår studiemiljö både inom våra program och på universitetet som helhet.

  • Sektionsfärg – gul