Serum styrelse

 

Post: Namn: Mail:
Ordförande Linnea Rilegård  ordforande@serum.orebrostudentkar.se
Vice ordförande Anton Löfgren  serum.ks@orebrostudentkar.se
Kassör Matilda Kvist  kassor@serum.orebrostudentkar.se
Utbildningsbevakare
Michael Tägil  utbildning@serum.orebrostudentkar.se
Information-, PR- och marknadsansvarig Cassandra Söder  information.serum@gmail.com
Näringsliv- och karriärsansvarig Vakant
Introduktionsansvarig Martina Steineck  introduktion@serum.orebrostudentkar.se
Vice-introduktionsansvarig Paulina Andersson  introduktion@serum.orebrostudentkar.se
ATFÖ-representant Andreas Johansson  ordforande.atfo@gmail.com
BA-representant Lina Öhlander  serum@orebrostudentkar.se
SSFÖ-representant Jimmy Grafström  ordforande.ssfo@gmail.com
Skyddsombud Martina Kilborn
Studiesocialt ansvar Vakant