Du tillhör Serum om du läser följande:

Program på grundnivå:

 • Arbetsterapeutprogrammet
 • Audionomprogrammet 
  
 • Biomedicinska analytikerprogrammet,
  Inriktning Fysiologi
 • Biomedicinska analytikerprogrammet, 
  Inriktning Laboratoriemedicin
 • Läkarprogrammet
 • Röntgensjuksköterskeprogrammet
 • Sjuksköterskeprogrammet 

Kurser:

 • Arbetsterapi
 • Biomedicinsk laboratorievetenskap
 • Folkhälsovetenskap
 • Handikappvetenskap 
 • Hörselvetenskap
 • Medicin
 • Omvårdnadsvetenskap

Program på avancerad nivå:

 • Metoder inom medicinsk diagnostik, Bild och funktionsmedicin
 • Metoder inom medicinsk diagnostik, Klinisk laboratoriemedicin
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet - akutsjukvård
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet - företagssjuksköterska