OM SOBRA

Sobrasektionen är en partipolitiskt, religiöst och fackligt obunden kårsektion inom Örebro studentkår. Kårsektionen arbetar främst med utbildningsbevakning och den studiesociala biten. Sobra ligger under institutionen JPS, vilket innefattar program och kurser inom juridik, psykologi och socialt arbete. Alla studenter som läser program och kurser under akademin kan välja att tillhöra Sobrasektionen.

Sobra är inte organiserat under universitetet, utan som en del av Örebro studentkår. Likt alla andra föreningar har Sobra en styrelse med en ordförande, en sekreterare, en kassör etc. Det är via kårsektionen studenter bäst kan utöva inflytande över kvalitén på sina egna utbildningar.

  • Sektionsfärg – svart