Du tillhör Sobra om du läser följande:

Program på grundnivå:

 • Juristprogrammet
 • Kriminologiprogrammet
 • Psykologprogrammet
 • Rättsvetenskapliga programmet 
  med internationell inriktning
 • Socionomprogrammet

Kurser:

 • Kriminologi
 • Psykologi
 • Rättsvetenskap
 • Socialt arbete