TekNat styrelse

 

Post: Namn: Mail:
Ordförande Anton Renmark  teknat@orebrostudentkar.se
Vice ordförande med inriktning mot Kårstyrelsen Robin Svennberg  ks.teknat@orebrostudentkar.se
Vice ordförande med inriktning mot näringslivet Stefan Norberg  naringsliv@teknat.se
Sekreterare och skyddsombud Erik Helander  skyddsombud.teknat@gmail.com
Kassör Vendela Binbach  kassor@teknat.se
Utbildningsbevakare Josef Jamai Haitot utbildningsbevakarna@teknat.se
Vice utbildningsbevakare Vakant  utbildningsbevakarna@teknat.se
Vice näringslivsansvarig Erik Hammar  naringsliv@teknat.se
Studiesocialt ansvarig Dennis Johansson  sexmasteri@teknat.se
Studiesocialt ansvarig
Jacon Wettergren  sexmasteri@teknat.se
Marknadsföringsansvarig Philip Egdahl  marknadsforingsansvarig@teknat.se
General Erik Hammar  general@teknat.se
General Erik Helander  general@teknat.se