TekNat styrelse

Post: Namn: Mail:
Ordförande Olivia Norén  teknat@orebrostudentkar.se
Vice ordförande med inriktning mot Kårstyrelsen Emelie Toll – Thorén  teknat.ks@orebrostudentkar.se
Vice ordförande med inriktning mot näringslivet Olle Cramnert  naringsliv@teknat.se
Sekreterare och skyddsombud Amanda Nordenby  skyddsombud@teknat.se
Kassör David Guvå  kassor@teknat.se
Utbildningsbevakare Florencia Aroca López utbildningsbevakarna@teknat.se
Föreningsansvarig Max Vermunt  foreningar@teknat.se
Vice näringslivsansvarig Ellen Hellberg  naringsliv@teknat.se
Studiesocialt ansvarig Simon borg  studiesociala@teknat.se
Studiesocialt ansvarig
Mimi Olofsson  studiesociala@teknat.se
Marknadsföringsansvarig Jonatan Gripenberth  marknadsforingsansvarig@teknat.se
FUM – Samordnare Joakim Fernandez
Webbansvarig Anton Larsson  webbansvarig@teknat.se