Kårval

 

Varje vårtermin genomför Örebro studentkår val för att rösta fram vilka som ska vara med och driva organisationen framåt nästa verksamhetsår. Fram till 10 mars kan varje enskild ordinarie medlem i Örebro studentkår nominera sig själv eller en annan medlem till val i fullmäktige, till heltidsarvoderade poster, andra förtroendeposter eller till att vara studentrepresentant. Klicka dig vidare och läs mer om de olika förtroendeposterna!