Välkommen som ny student!

Örebro studentkårs introduktion höstterminen 2020 är inställd

Under rådande omständigheter har Örebro studentkår beslutat att ställa in vår del av introduktionen för Höstterminen 2020 (Den akademiska delen av introduktionen som anordnas av Örebro universitet blir fortfarande av). Vi har under en lång tid strävat efter att kunna genomföra introduktionen trots den rådande situationen med COVID-19, men i dagsläget är omständigheterna för omfattande där vi inte längre ser någon möjlighet att kunna genomföra introduktionen på ett säkert och hållbart vis.

Detta är naturligtvis ett mycket tråkigt besked för alla inblandade men också ett besked som lämnas i förhoppning om att inom en snar framtid återigen kunna genomföra Sverige bästa introduktion. Vi hoppas att beskedet tas emot med förståelse för situationen och vi vill tacka alla som under våren lagt tid och energi på att planera och försöka hitta en hållbar lösning i detta. Det har varit en påfrestande situation för många där utfallet tyvärr inte blev vad vi hoppades på i ett tidigare skede. Örebro studentkår kommer givetvis ta lärdom av den här krisen och göra allt vi kan i vårt arbete för en bättre studietid under höstterminen, trots att introduktionen uteblir denna gång.

Ny student på Örebro universitet? – Grattis!

Oavsett om du börjar studera för första gången, studerat förr på annan ort, är ny eller gammal i Örebro så är studentlivet en början på något nytt och spännande. Vi har alla varit nya studenter och vi vet att det är mycket som ska fixas i början. Detta kombinerat med att mötas av många nya intryck och kanske vara helt nyinflyttad i en stad utan att känna någon. Den första tiden kan göra att livet känns aningen omtumlande. Vårt tips är att ta vara på den första tiden, försöka ta in alla intryck och framför allt att fråga dina medstudenter om något verkar förvirrande – ingen fråga är för löjlig eller konstig.

Under normala förhållanden brukar Örebro studentkår, genom våra kårsektioner, anordna en introduktion fylld med massa sociala tillställningar. Tyvärr har vi på grund av coronaviruset (COVID-19) tvingats ställa in denna introduktion under höstterminen 2020. Däremot kommer Örebro universitet fortfarande hålla i den akademiska introduktionen. Läs mer om Örebro universitets akademiska introduktion här.

Vi är Örebro studentkår

Örebro studentkår företräder dig som student vid Örebro universitet. Till oss du kan vända dig om du har frågor eller funderingar kring din studiesituation, studentlivet eller vill påverka din utbildning och universitet mer än att enbart göra kursvärderingen.

Vår verksamhet är möjligt genom hundratals ideellt engagerade studenter runt om i vår organisation. Studenter precis som du. Vi hoppas att du som läser detta väljer att bli en del av vår organisation med över 4000 medlemmar. Tillsammans får vi en starkare röst och via engagemanget finns det inga gränser för vad vi tillsammans kan åstadkomma! Bli medlem i Örebro studentkår för att bli en del av en bättre studietid!

Vi önskar dig en oförglömlig start på vad som förhoppningsvis blir en oförglömlig tid här på Örebro universitet och Örebro studentkår

Är du ny student och har frågor eller funderingar kring något av det ovanstående? I så fall är du välkommen att maila vice.studsoc@orebrostudentkar.se