Kårstyrelsen

Direkt underställd Örebro studentkårs (ÖS) fullmäktige är kårstyrelsen – Örebro studentkårs högsta verkställande organ.

Kårstyrelsen består av ÖS ordförande, ÖS två vice ordföranden samt en ledamot från varje kårsektion (vanligtvis kårsektionens ordförande eller vice ordförande). Kårstyrelsens huvuduppdrag kan summeras till att genomföra fullmäktiges beslut och förvalta organisationen.

Kårstyrelsen ansvarar för en stor del av Örebro studentkårs politiska arbete mot universitetet, kommun, region och näringsliv. De politiska frågorna rör ofta den övergripande studentpopulationen, medans styrelserna i kårsektionerna driver frågor med närmare koppling till sin institutions studenter.

 Post: Namn: Mail:
Ordförande
Abdirizak Yusuf ordforande@orebrostudentkar.se
Vice ordförande
Nicolaie Kattah vice.utbpol@orebrostudentkar.se
Vice ordförande
Anton Andersson vice.studsoc@orebrostudentkar.se
Ledamot Sobra Wilma Sabelström sobra.ks@orebrostudentkar.se
Ledamot Grythyttan Alice Lindstrand grythyttan.ks@orebrostudentkar.se
Ledamot Qultura David Nilsson qultura.ks@orebrostudentkar.se
Ledamot Corax Anna Friborg corax.ks@orebrostudentkar.se
Ledamot GIH Lisa Ekstav gih.ks@orebrostudentkar.se
Ledamot Sesam Julia Carnehagen sesam.ks@orebrostudentkar.se
Ledamot TekNat Cecilia Tylstedt teknat.ks@orebrostudentkar.se
Ledamot Serum Agnes Kerttu serum.ks@orebrostudentkar.se
Ledamot DokSek Vakant doksek.ks@orebrostudentkar.se