Kårstyrelsen

Direkt underställd Örebro studentkårs (ÖS) fullmäktige är kårstyrelsen – Örebro studentkårs högsta verkställande organ.

Kårstyrelsen består av ÖS ordförande, ÖS två vice ordföranden samt en ledamot från varje kårsektion (vanligtvis kårsektionens ordförande eller vice ordförande). Kårstyrelsens huvuduppdrag kan summeras till att genomföra fullmäktiges beslut och förvalta organisationen.

Kårstyrelsen ansvarar för en stor del av Örebro studentkårs politiska arbete mot universitetet, kommun, region och näringsliv. De politiska frågorna rör ofta den övergripande studentpopulationen, medans styrelserna i kårsektionerna driver frågor med närmare koppling till sin institutions studenter.

 Post: Namn: Mail:
Ordförande
Lasse Lund ordforande@orebrostudentkar.se
Vice ordförande
Kaltum Mohamud vice.utbpol@orebrostudentkar.se
Vice ordförande
Anders Wahlström vice.studsoc@orebrostudentkar.se
Ledamot Sobra Erik Löfstedt sobra.ks@orebrostudentkar.se
Ledamot Grythyttan Marcus Bergman grythyttan.ks@orebrostudentkar.se
Ledamot Qultura David Persson qultura.ks@orebrostudentkar.se
Ledamot Corax Lisbeth Estrada Pérez corax.ks@orebrostudentkar.se
Ledamot GIH Evelina Aittamaa gih.ks@orebrostudentkar.se
Ledamot Sesam Linn Ellfolk sesam.ks@orebrostudentkar.se
Ledamot TekNat Robin Svennberg teknat.ks@orebrostudentkar.se
Ledamot Serum Ina Mattsson serum.ks@orebrostudentkar.se
Ledamot DokSek Frida Gorreja doksek.ks@orebrostudentkar.se