Kårstyrelsen

Direkt underställd Örebro studentkårs (ÖS) fullmäktige är kårstyrelsen – Örebro studentkårs högsta verkställande organ.

Kårstyrelsen består av ÖS ordförande, ÖS två vice ordföranden samt en ledamot från varje kårsektion (vanligtvis kårsektionens ordförande eller vice ordförande). Kårstyrelsens huvuduppdrag kan summeras till att genomföra fullmäktiges beslut och förvalta organisationen.

Kårstyrelsen ansvarar för en stor del av Örebro studentkårs politiska arbete mot universitetet, kommun, region och näringsliv. De politiska frågorna rör ofta den övergripande studentpopulationen, medans styrelserna i kårsektionerna driver frågor med närmare koppling till sin institutions studenter.

Ledamöter – heltidsarvoderade

Elin Dankvardt
Elin DankvardtOrdförande
ordforande@orebrostudentkar.se
0709 – 39 99 23
Arvid Hanell
Arvid HanellVice ordförande
vice.utbpol@orebrostudentkar.se
0709 – 39 99 26
Matilda Lundström
Matilda LundströmVice ordförande
vice.studsoc@orebrostudentkar.se
0709 – 39 99 29

Ledamöter – utsedda av kårsektionerna

Bill Hall
Bill HallLedamot Corax
corax.ks@orebrostudentkar.se
Linnéa Eriksson
Linnéa ErikssonLedamot GIH
gih.ks@orebrostudentkar.se
David Vittorio Favaro
David Vittorio FavaroLedamot Grythyttan
grythyttan.ks@orebrostudentkar.se
Julia Hasslid
Julia HasslidLedamot Qultura
qultura.ks@orebrostudentkar.se
Anton Löfgren
Anton LöfgrenLedamot Serum
serum.ks@orebrostudentkar.se
Oscar Vejlo
Oscar VejloLedamot Sesam
sesam.ks@orebrostudentkar.se
Elin Eriksson
Elin ErikssonLedamot Sobra
sobra.ks@orebrostudentkar.se
Olle Gustafsson
Olle Gustafsson Ledamot TekNat
teknat.ks@orebrostudentkar.se
Karin Blad
Karin BladLedamot DokSek
doksek.ks@orebrostudentkar.se