ÖREBRO STUDENTKÅRS ORGANISATION

Örebro studentkår företräder alla studenter och doktorander vid Örebro universitet. Det är en omfattande verksamhet som kräver en omfattande organisation. För att klara av vårt uppdrag att organisera studenter kring utbildningsfrågor och bedriva studiesociala evenemang så behövs många människor och många olika organ.