Arvoderade och tjänstepersoner

Du är alltid välkommen att kontakta oss som arbetar på Örebro studentkårs kansli. Kansliet hittar du på Kårhusets vänstra sida, sett från Krakafontänen. Du når oss bäst via vår e-post och telefon.

Heltidsarvoderade

Emilia Malm
Emilia MalmOrdförande (President)
Har övergripande ansvar för Örebro studentkårs verksamhet.

ordforande@orebrostudentkar.se
0709 – 39 99 23

Kristin Törnqvist
Kristin TörnqvistVice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar (Vice President of Educational Policy)
Ansvarar för interna strukturer och politisk påverkan i utbildningsrelaterade frågor, samt är kontaktperson för förtroendevalda i utbildningspolitiska frågor.

vice.utbpol@orebrostudentkar.se
0709 – 39 99 26

Ida Björklund
Ida BjörklundVice ordförande med studiesocialt ansvar (Vice President of Student Welfare Matter)
Ansvarar för politisk påverkan i studiesociala frågor och är studenternas röst i frågor som rör förutsättningar för studier så som studiemiljö, trygghet, jämlikhet, studentbostäder och social verksamhet.

vice.studsoc@orebrostudentkar.se
0709 – 39 99 29

Attessa Nilsson
Attessa Nilsson Chefredaktör och ansvarig utgivare för Lösnummer (Editor in chief and publisher of Lösnummer)
Ansvarar för produktion och utgivning av Lösnummer och sköter tidningens externa kontakter.

chefredaktor@losnummer.se
0709 – 39 99 25

Tjänstepersoner

Albina Hoti
Albina HotiStudent- & doktorandombud (Student and PhD student representative)
Arbetar med att erbjuda studenter och doktorander rättslig stöd under utbildningstiden.

studentombud@orebrostudentkar.se
0709-399921

Helen Lucas Dawit
Helen Lucas DawitEkonom (Economist)
Ansvarar för Örebro studentkårs ekonomi.

ekonomi@orebrostudentkar.se
0709-399924

Martin Eriksson
Martin ErikssonKommunikatör (Communicator)
Arbetar med Örebro studentkårs kommunikation och marknadsföring. Har ansvar för bland annat sociala medier och hemsida.

kommunikator@orebrostudentkar.se
0709 39 99 20

Anneli Ellwe
Anneli EllweAdministratör (Administrator)
Administratören har huvudansvar för att Ös har ett välfungerande kansli. Strukturerar information, sköter inköp och håller kontakt med intressenter.

administrator@orebrostudentkar.se

Karin Skiöld Green
Karin Skiöld GreenReceptionist
Arbetar i receptionen på Örebro studentkårs kansli.

reception@orebrostudentkar.se
0709-39 99 27

Vakant
VakantSamordnare (Coordinator)
Arbetar för kontinuitet i det strategiska studentpolitiska påverkansarbetet och är presidiet nära till hands när det gäller studentpolitiska frågor. Kontaktperson i frågor gällande studentrepresentation.

samordnare@orebrostudentkar.se

Emil Kihlgård (Tjänstledig)
Emil Kihlgård (Tjänstledig)Kommunikatör (Communicator)
Arbetar med Örebro studentkårs kommunikation och marknadsföring. Har ansvar för bland annat sociala medier och hemsida.
För närvarande tjänstledig. (Currently on leave).

kommunikator@orebrostudentkar.se
0709 39 99 20