Arvoderade och tjänstepersoner

Du är alltid välkommen att kontakta oss som arbetar på Örebro studentkårs kansli. Kansliet hittar du på Kårhusets vänstra sida, sett från Krakafontänen. Du når oss bäst via vår e-post och telefon.

Heltidsarvoderade

Abdirizak Yusuf Muhamed
Abdirizak Yusuf MuhamedOrdförande (President)
Har övergripande ansvar för Örebro studentkårs verksamhet.

ordforande@orebrostudentkar.se
0709 – 39 99 23

Nicolaie Kattah
Nicolaie KattahVice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar (Vice President of Educational Policy)
Ansvarar för interna strukturer och politisk påverkan i utbildningsrelaterade frågor, samt är kontaktperson för förtroendevalda och studentrepresentanter i utbildningspolitiska frågor.

vice.utbpol@orebrostudentkar.se
0709 – 39 99 26

Anton Andersson
Anton AnderssonVice ordförande med studiesocialt ansvar (Vice President of Student Welfare Matter)
Ansvarar för politisk påverkan i studiesociala frågor och är studenternas röst i frågor som rör förutsättningar för studier så som studiemiljö, trygghet, jämlikhet, studentbostäder och social verksamhet.

vice.studsoc@orebrostudentkar.se
0709 – 39 99 29

Oskar Geijersson
Oskar GeijerssonChefredaktör och ansvarig utgivare för Lösnummer (Editor in chief and publisher of Lösnummer)
Ansvarar för produktion och utgivning av Lösnummer och sköter tidningens externa kontakter.

chefredaktor@losnummer.se
0709 – 39 99 25

Tjänstepersoner

Albina Hoti
Albina HotiStudent- & doktorandombud (Student and PhD student representative)
Arbetar med att erbjuda studenter och doktorander rättslig stöd under utbildningstiden.

studentombud@orebrostudentkar.se
0709-399921

Helen Lucas Dawit
Helen Lucas DawitEkonom (Economist)
Ansvarar för Örebro studentkårs ekonomi.

ekonomi@orebrostudentkar.se
0709-399924

Emil Kihlgård
Emil Kihlgård Kommunikatör (Communicator)
Arbetar med Örebro studentkårs kommunikation och marknadsföring. Har ansvar för bland annat sociala medier och hemsida.

kommunikator@orebrostudentkar.se
0709 39 99 20

Carro Lingren
Carro LingrenAdministratör (Administrator)
Ansvarar för Örebro studentkårs reception och det dagliga administrativa arbetet. Är Örebro studentkårs dataskyddsombud.

administrator@orebrostudentkar.se

Sina Sabet
Sina SabetReceptionist
Arbetar i receptionen på Örebro studentkårs kansli.

reception@orebrostudentkar.se