Öppettider Vårterminen 2020

v. 4 v. 5 v. 6 v. 7 v. 8
Måndag – 10:00-13:00
Fredag – 10:00-13:00
Måndag – 10:00-13:00
Tisdag- 10:00-13:00
Fredag – 10:00-13:00
Måndag – 10:00-13:00 Måndag – 10:00-13:00
Onsdag – 10:00-13:00
Fredag – 10:00-13:00
Måndag – 10:00-13:00
Tisdag – 10:00-13:00
Torsdag – 10:00-13:00
Fredag – 10:00-13:00