STUDENT- OCH DOKTORANDOMBUD

Student- och doktorandombudet finns till för alla våra medlemmar och studerande vid Örebro universitet. Ombudet arbetar med konsultation och stöd i rättsliga studentfrågor, vilket kan innefatta allt från vad du kan göra om ditt tentamensresultat kommer för sent till hjälp i dialogen med universitetet om du upplever dig bli diskriminerad eller på annat sätt felaktigt behandlad.

Alla studenter på grund-, avancerad- och forskarnivå vid Örebro universitet kan kostnadsfritt kontakta Örebro studentkårs student- och doktorandombud för hjälp och stöd.

När och varför ska jag kontakta student- och doktorandombudet?

Du kan kontakta student- och doktorandombudet när du upplever ett problem som rör din utbildning eller din studiesituation. Problemet kan vara att du inte anser dig ha blivit rättvist behandlad, att du misstänker att någon av de regler som finns kring att ge kurser inte följts eller om du anser att din utbildning brister i kvalitet av någon anledning.

När du kontaktar student- och doktorandombudet kan du först och främst få hjälp med att veta hur det egentligen ligger till i ditt fall, om du har blivit behandlad på rätt sätt. Vid de fall där du som student eller doktorand har blivit felbehandlad hjälper ombudet dig med hur du ska gå till väga för att få rätt till det du ska ha rätt till.

Student- och doktorandombudet kan också föra dialogen med universitetet i det fall du själv inte vill kontakta lärare eller kursansvarig. Student- och doktorandombudet har tystnadsplikt vilket betyder att hon inte kommer gå vidare med ditt ärende om du själv inte vill det.

Michelle Karlsson

Student- & doktorandombud