Studiemiljö och studenthälsa

Studiemiljö

För att kunna prestera bra under sin studietid och må bra som student är det viktigt att både den fysiska och den psykosociala studiemiljön håller en hög kvalitet. Den fysiska studiemiljön kan bland annat handla om belysning, ventilation, buller eller tillgänglighet. Den psykosociala studiemiljön inbegriper exempelvis stress och trakasserier.

Anmäla skador och tillbud

Visste du att du som student är försäkrad? Har du skadat dig under skoltid, eller varit nära att skada dig, så ska det anmälas. Om du skadar dig på väg till eller ifrån universitetet, när du vistas på campusområdet, eller under praktik exempelvis, så ska du göra en arbetsskadeanmälan. Om du varit nära att skada dig, men lyckades undvika att en olycka skedde, ska du göra en tillbudsanmälan. Det är viktigt att anmäla risker i studie- och arbetsmiljön även om en olycka ännu inte skett för att universitetet ska kunna förebygga olyckor. Information om försäkringen, samt om hur du anmäler en arbetsskada eller tillbud, hittar du på Örebro universitets hemsida.

Felanmälan

Om du upptäcker att något på campus är trasigt så är det bra om du felanmäler detta till universitetet. Det kan exempelvis vara lampor som behöver bytas, trasiga stolar, mikrovågsugnar eller datorer som inte fungerar, med mera. Det går även att felanmäla eventuella brister i tillgänglighet på campus. I länken finns formulär för samtliga former av felanmälan.

Studenthälsa

På campusområdet finns hjälp att få om du som student har stressproblem, behöver stöd i frågor gällande livsstil och hälsa eller mår dåligt och behöver någon att prata med.

Campushälsan

Hos campushälsan kan du få träffa psykolog, beteendevetare, sjuksköterska, barnmorska och sjukgymnast. Alla som jobbar på campushälsan har tystnadsplikt och besöken är kostnadsfria. Campushälsans  finns både på campus Örebro och campus Grythyttan . Mer om campushälsans verksamhet, och hur du kommer i kontakt med dem hittar du i länken.