UTBILDNINGSBEVAKNING OCH RÄTTIGHETER

Vi värnar om dina rättigheter

Att bevaka den utbildning som ges vid Örebro universitet så att den håller hög kvalitet är en stor del Örebro studentkårs grunduppdrag. I grund och botten handlar utbildningsbevakning om att vi, studenter och studentkår, värnar om studenters rättigheter som finns enligt svensk lag och universitetets lokala regler. När regler inte följs upplyser vi universitetet om detta och framför kritik. Allt för att du som student ska få den utbildning du har rätt till.

Vad är en utbildningsbevakare?

Att bevaka den utbildning som ges vid Örebro universitet så att den håller hög kvalitet är Örebro studentkårs grunduppdrag. Några av de viktigaste personerna för att kunna göra detta är utbildningsbevakarna, förtroendevalda studenter i varje kårsektion som ansvarar för utbildningsrelaterade frågor. Varje kårsektion har minst en utbildningsbevakare som sitter i kårsektionens styrelse, och kontaktuppgifter till dem hittar du till höger på den här sidan. Alla kårsektioners utbildningsbevakare träffas också i utbildningsbevakarrådet, där de tillsammans med ÖS vice ordförande och student- och doktorandombudet diskuterar problem och idéer som uppkommit.

När ska du vända dig till utbildningsbevakare?

Utbildningsbevakaren i din kårsektion är den person du bör vända dig om du har frågor som rör hur din utbildning bedrivs, till exempel om en lärare beter sig illa mot studenter under föreläsningen eller om du anser att det tagit väldigt lång tid för en tenta att bli rättad. Din utbildningsbevakare kan också svara på vilka rättigheter och skyldigheter du har som student, eller prata med din lärare eller din institution om ett problem om du inte själv vill göra det. Självklart kan du också vända dig till din utbildningsbevakare om du vill lyfta fram något som är bra, har idéer över hur utbildningen kan förbättras eller om du själv vill vara med och engagera dig inom utbildningsbevakning.