Om projektet

Psykisk ohälsa kommer i många olika slags former och är #Sjuktvanligt. Oftast syns den inte på utsidan och
många lider i det tysta. Att den mentala hälsan ska tas på lika stort allvar som den kroppsliga hälsan är något som
borde vara en självklarhet, tyvärr åsidosätts den alltför ofta.

Vecka 16 kommer en temavecka gå av stapeln med målet att avstigmatisera ämnet psykisk ohälsa och att påvisa
hur vanligt förekommande detta är. Örebro studentkår anser att ingen ska behöva känna sig mindre värd och att
ingen ska uppleva avsaknaden av någon att prata med och dela med sig av sina känslor och tankar.

Under veckan kommer det komma olika föreläsare som antingen är specialister inom sitt område eller har
personlig erfarenhet av psykisk ohälsa. Föreläsningarna kommer tackla olika typer av psykisk ohälsa och ur
olika synvinklar. Under veckan kommer det också vara en utställardag med utställare från en lång rad
organisationer som behandlar ämnet psykisk ohälsa. Detta är ett fantastiskt tillfälle att lära sig något nytt om
ämnet och dessutom finna forum för att få hjälp med sina egna eventuella frågor.

Önskar du att ha någon att prata med om någonting du funderar på eller som orsakar dig stress och dåligt
mående? Under temaveckan kommer det då finnas möjlighet att få stödsamtal med blivande psykologer som är i
slutet av sin utbildning.

Örebro studentkår tillsammans med projektgruppen bakom skapandet av projektet bjuder in dig till att ta del av
denna otroligt viktiga och värdefulla vecka! Kom dit, lyssna och lär dig något nytt.