Tryck här för att nominera (2 – 15 nov)
Press here to nominate (2 – 15 Nov)

Pedagogiska priset 2020

Nu kan du vara med och utse årets bästa lärare.

Det finns många kunniga, pedagogiska och engagerade lärare på universitetet – men vem har det där
lilla extra? Den där läraren som enligt dig förmedlar kunskap på ett alldeles extra engagerat sätt.

Nu är det dags för er studenter att nominera de lärare ni tycker förtjänar att få det pedagogiska
priset för 2020. Örebro studentkår utser sedan två pristagare.
Nomineringsperioden är öppen 2 november till 15 november.

Kriterier
Priset delas ut till en kvinna och en man som har ”visat vilja och förmåga att tillsammans med
studenterna skapa en studiesituation som på akademisk grund präglas av nytänkande inom
högskolepedagogik, aktiv kunskapsutveckling, kritiskt tänkande och med internationella perspektiv”
(RB 229/1999).

Vem kan du nominera?
Du kan nominera lärare vid Örebro universitet, dock inte gästföreläsare eller timanställda.

Vad får vinnande lärare?
Priset består av ett stipendium att använda för lärarens pedagogiska utveckling. Priset delas ut under
universitetets akademiska högtid.

Frågor
…om pedagogiska priset?
Kontakta Kristin Törnqvist, Örebro studentkår – vice.utbpol@orebrostudentkar.se

…om formuläret?
Kontakta Carolina Wittenfelt, Örebro universitet – carolina.wittenfelt@oru.se


Excellent Teaching Award 2020

Join us now in appointing Örebro University’s teacher of the year!

There are many competent, pedagogically skilled and committed teachers at our University – but
what teacher has that extra little something? That teacher who, in your opinion, is able to convey
knowledge with that extra pinch of dedication?

Students are now welcome to nominate the teachers they think deserve the Excellent Teaching
Award 2020. From among the nominees, Örebro Student Union will then appoint two prizewinners.
The nomination period is open November 2 to November 15.

Criteria
The award is presented to two teachers, a man and a woman, who have “demonstrated resolve and
an ability to create, together with the students, a learning experience on a scholarly foundation,
which is characterised by innovative teaching and learning methods; active knowledge development;
critical thinking; and international perspectives” (Vice-Chancellor’s decision 229/1999).

Who can you nominate?
You can nominate faculty members at Örebro University. Visiting lecturers or hourly employed
lecturers are, however, not eligible.

What does the award entail?
The award is a scholarship to be used by the teacher for their educational development. It will be
awarded during the University’s annual academic celebrations.

Questions
…about the Excellent Teaching Award?
Contact Kristin Törnqvist, Örebro Student Union, vice.utbpol@orebrostudentkar.se

…about the nomination form?
Contact Carolina Wittenfelt, Örebro University, carolina.wittenfelt@oru.se