Sjukt vanligt! – Örebro studentkårs kampanj om psykisk ohälsa

22 – 26 mars

Måndag
15:00

Föreläsning – Psykisk ohälsa

 

Zoom-länk här!

 

Tisdag
Hela dagen

Skicka in frågor
via Mentimeter!

Länk här!

Onsdag
16:00

Ångestpodden –
Live!

Zoom-länk här!

Lösen: podd

id: 945 6267 2575

Torsdag
17:30

Online-Yoga med
Frida Wirsén

Zoom-länk här!

 

Fredag
11:00

Ergonomi & studiemiljö

Webinar kl: 11:00

Zoom-länk här!

Kod: 405817

 

Om #sjuktvanligt

Psykisk ohälsa kommer i många olika slags former och är #sjuktvanligt. Oftast syns den inte på utsidan och
många lider i det tysta. Att den mentala hälsan ska tas på lika stort allvar som den kroppsliga hälsan är något som
borde vara en självklarhet, tyvärr åsidosätts den alltför ofta.

Örebro studentkårs kampanj med namn #sjuktvanligt är en uppskattad och återkommande kampanj för att belysa psykisk ohälsa bland studenter. Våren 2021 återkommer kampanjen i form av en temavecka där studenter kommer få ta del av aktiviteter och föreläsningar kring det aktuella ämnet. Denna gång genomförs kampanjen under helt digitala former där alla studenter vid Örebro universitet kommer ges möjlighet att ta del av verktyg för att hantera och förebygga psykisk ohälsa.

Psykologen Gabriel svarar på frågor!

Inspelad video där psykologen Gabriel Richert utförligt svarar på de frågor som skickades in via Mentimeter under kampanjveckan.

Ångestpodden – Live!

Förr eller senare känner du igen dig handlar om att vara ung vuxen i Sveriges hårda sociala klimat och om den ständigt växande psykiska ohälsan bland unga. Ida och Sofie leder dig genom egna erfarenheter ifrån tidig tonår och lägger stor vikt vid att allt lika gärna kunde ha handlat om dig. I humorns tecken berättar dom om vad som borde göras för att få fler att våga prata om psykisk ohälsa. Varför känns det så enkelt att berätta för sina vänner eller kollegor att man sitter inne med århundradets förkylning, men så svårt att berätta att man mår dåligt i själen?

Delta under föreläsningen onsdag 16:00 via Zoom!

Yoga med Frida Wirsén

Frida Wirsén är utbildad yogainstruktör som lever efter sökandet på god hälsa. Med yoga som passion strävar hon ständigt efter att förmedla sin kunskap till andra som delar det stora intresset. ”Det är viktigt att våga vara nyfiken och att testa på något nytt, dessutom är det viktigt att ha viljan att våga lyssna till sin egen röst samt att växa med världens gemensamma kunskap”. Visionen är att tillsammans öppna upp för livsglädje genom kärlek och gemenskap, med hjälp av rörelse och harmoni, med dig i fokus.

Delta på Frida Wirséns digitala yogapass torsdag 25 mars kl. 17:30. Inga förkunskaper krävs, delta som du är!

Föreläsning – Psykisk ohälsa med Gabriel Richert!

Gabriel Richert är leg psykolog och jobbar på Feelgood som har Campushälsan. Gabriel har ett förflutet som stresspsykolog och organisationskonsult och driver även en privat mottagning i Örebro.

Gabriel ska bygga vidare på Anders Hansens föreläsning från 2020 och prata om psykisk ohälsa i 45 minuter för att sparka igång #sjuktvanligt-veckan.

Gabriel kommer under föreläsningen behandla frågorna: Vad är psykisk ohälsa? Vad är psykisk hälsa? Hur ser studenters psykiska ohälsa ut? Hur påverkar pandemin? Hur kan du agera innan du själv, eller någon runt dig, mår riktigt uselt?

Delta under föreläsningen måndag 15:00 via Zoom!

Digital stressutbildning!

Som student vid Örebro universitet har du möjlighet att gå en digital stressutbildning.

Här kan du ta del av mer information angående kursens innehåll.

Utbildningen hittar du på Blackboard och den kommer finnas tillgänglig under ett års tid. (gäller från och med 2021-03-23)

Ergonomi & Studiemiljö

Susanna Bjerke är fysioterapeut och föreläser om studiemiljön hemma och vikten av fysisk aktivitet/pauser i arbetet. Delta under fredagens föreläsning och lär dig mer om hur du kan anpassa just din studiemiljö i hemmet.

Delta under föresläsningen fredag 11:00 via Zoom!

Ställ dina frågor via Mentimeter!

Under tisdagen har du möjlighet att anonymt ställa dina frågor angående psykisk ohälsa via Mentimeter. Frågorna kommer senare besvaras i videoformat av en psykolog.