SÖK TILL FADDER VT19

Varje termin anordnar Örebro studentkår tillsammans med Örebro universitet en tre veckor lång introduktion som välkomnar alla nya studenter till Örebros fantastiska studentliv. Som fadder är du ambassadör för både Örebro studentkår och Örebro universitet och är en viktig pusselbit i våra nya studenters bild av Örebro, Örebro studentkår och Örebro universitet.

Vid introduktionen för vårterminen 2019 deltar kårsektionerna

  • Corax; för studenter vid Institutionen för Humaniora och samhällsvetenskap
  • Serum; för studenter vid Institutionen för hälsovetenskaper inriktning vård samt Medicinska institutionen
  • Sesam; för studenter vid Handelshögskolan
  • Sobra; för studenter vid Institutionen för juridik och socialt arbete
  • ESN; för studenter vid Örebro universitet som vill vara fadder för våra utbytesstudenter

Som fadder för ESN och utbytesstudenterna vid Örebro universitet sker all kommunikation på engelska. Som fadder för ESN är du fadder under hela terminen och kan efter det tillgodoräkna dig meritpoäng för ditt fadderskap om du vill ansöka om utbytesstudier. För att kunna tillgodoräkna dig meritpoäng efter din fadderperiod behöver du ha deltagit i sju aktiviteter: minst tre av dessa aktiviteter under introduktionen och minst fyra aktiviteter under resterande termin. Om du har mer frågor angående fadderskap i ESN kan du kontakta den internationella studentassistenten Sofie Sjöberg via studentassistant@oru.se.

För att bli fadder klickar du på den kårsektion du vill vara fadder i. Ansökningstiden öppnar måndagen den 15 oktober kl. 12:00 och stänger på torsdag den 18 oktober kl. 23:59.

Efter att du skickat in din ansökan så kommer du att bli kontaktad av kårsektionens generaler med ett besked där du får veta om du kommer att få representera din kårsektion och Örebro studentkår som fadder eller om du hamnat på reservlistan.

Tryck på den kårsektion du vill vara fadder i för att komma till ansökningsformuläret.

Innan du fyller i din fadderansökan vill vi att du noggrant läser igenom Introduktionspolicyn som du hittar här.
Read orientation policy here.