SÖK TILL FADDER VT21

Varje termin anordnar Örebro studentkår tillsammans med Örebro universitet en tre veckor lång introduktion som välkomnar alla nya studenter till Örebros fantastiska studentliv. Som fadder är du ambassadör för både Örebro studentkår och Örebro universitet och är en viktig pusselbit i våra nya studenters bild av Örebro, Örebro studentkår och Örebro universitet.

Vid introduktionen för vårterminen 2021 deltar:

  • Corax; Kårsektion för studenter vid Institutionen för Humaniora och samhällsvetenskap
  • Serum; Kårsektion för studenter vid Institutionen för hälsovetenskaper inriktning vård samt Medicinska institutionen
  • Sesam; Kårsektion för studenter vid Handelshögskolan
  • Sobra: Kårsektion för studenter vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete
  • ESN; för studenter vid Örebro universitet som vill vara fadder för våra utbytesstudenter
  • International Masters; för internationella masterstudenter vid Örebro universitet

The orientation programme (OP) and the welcoming of new exchange students are a recurrent event every semester at Örebro University. The OP is arranged together with Örebro University and ESN to welcome our exchange students in the best possible way. As a fadder you are an ambassador for both Örebro University and Örebro studentkår (ESN) and are important for the new students first impression.

For the spring semester 2021 you can even apply for becoming a Buddy for our international Master’s students. As a buddy you do support the international office in organizing and conduction the introduction programme for all students that will arrive this spring to read one of the English taught Master’s programmes.

As a fadder for ESN or a buddy for the international Master’s students, all the communication will be in English. As a fadder of ESN you will continue your roll during the whole semester and can get extra credits if you want to study abroad. To get the extra credits you need to participate in several sober activities: The last semesters this have been least three during the OP and four during the rest of the semester. Due to the current Covid-19 situation we might need to adjust this conditions but we will inform all ESN fadders as soon as a decision is being made.  

If you have any questions regarding being fadder in ESN or a Buddy for the international Master’s students, contact the student assistant Katrin Wieder at studentassistant@oru.se.

In order to apply to become fadder/buddy you select which section you want to be part of. The period of application is between October 19th 12.00 to October 22th 23.59.

After you have sent in your application you will be contacted by the generals of the section that you applied for or the international office with information if you will be a fadder/buddy for the next coming OP, or if you are placed on a reserve list.

Tryck på den kårsektion du vill vara fadder i för att komma till ansökningsformuläret.

Innan du fyller i din fadderansökan vill vi att du noggrant läser igenom Introduktionspolicyn som du hittar här.
Read orientation policy here.

Vårens introduktion är planerad utifrån tre olika scenarion för att klara av olika stadier av restriktioner. Ett scenario kommer innebära en helt digital och fysiskt distanserad introduktion medan resterande scenarion stegvis kommer öppna upp för fysiska träffar i begränsade grupper. Beroende på vilken situation vi befinner oss i inför introduktionen kommer genomförandet alltså se olika ut och därmed innefatta olika typer av arrangemang. Hur din roll som fadder kommer se ut under vårterminens introduktion och vilka former av aktiviteter du kommer få vara med och genomföra kommer bestämmas senare under hösten. Du kommer få mer information om vårens introduktion i om du blir antagen som fadder.