Studentrepresentant i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå ENT

Kommittén har i uppdrag att bereda frågor till fakultetsnämnden rörande utbildning på grundnivå och avancerad nivå och att stödja fakultetens kvalitetsarbete inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. ENT-fakulteten innefattar Handelshögskolan, Institutionen för naturvetenskap och teknik och Restaurang- och hotellhögskolan.

Vi erbjuder:
En möjlighet för studenter att få en inblick i, och arbeta med beredning av frågor till fakultetsnämnden ENT. Du kommer få praktisk erfarenhet av hur universitetet arbetar med beredning och få möjlighet att påverka arbetet som representant för studenterna vid Örebro universitet. Förutom att det är en rolig och viktig uppgift vid universitetet så är det en självklar merit att sätta på ett cv inför kommande arbetsansökningar.

Mötesfrekvens:
2–3 gånger per termin. 2 timmar per möte.

Vi söker:
1 studentrepresentant som är intresserad av att få kunskap om beredningsarbete, samt vill vara med och påverka universitetets inriktning i rörda frågor.

Ansökan
Mejla till samordnare@orebrostudenkar.se
Ansökan ska innehålla:
– Namn, telefon nr och epost
– Bakgrund (vad du studerar osv)
– Motivering till varför du söker till posten