Studentrepresentant i skyddskommittén

Skyddskommittén är ett samrådsorgan mellan arbetsgivare, fackliga representanter och studentkåren. I uppgift har kommittén att bevaka och förebygga ohälsa och olycksfall inom universitetet. Skyddskommittén behandlar alla typer av arbetsmiljöfrågor, till exempel företags- och studenthälsovård, arbetsskador och tillbud, information om arbetsmiljöutbildningar och säkerhetsfrågor. Kommittén består av arbetsgivarföreträdare, fackliga representanter och studentkårsrepresentanter. Adjungerade är huvudskyddsombudet, representanter från Campushälsan och studiemiljösamordnaren.

Vi erbjuder:
En möjlighet för studenter att vara med och påverka universitetets verksamhet kring arbetsmiljö, studenthälsovård med mera. Skyddskommittén kan ge dig inblick i hur dessa frågor arbetas med och du blir en representant för studenternas tycke i hur man förebygger ohälsa och olycksfall. Förutom att arbetet är givande, är det en meriterande post att ha på sitt cv inför kommande arbetsansökningar.

Mötesfrekvens:
4 – 5 gånger per år. 2 timmar per möte.

Vi söker:
1 studentrepresentant som är intresserad av frågor som rör ohälsa, olycksfall, arbetsmiljö, säkerhet och mer som tillkommer under dessa begrepp. Vi ser gärna att den sökande har erfarenhet av dessa frågor inom sin utbildning, men detta är inte ett krav för att bli tillsatt.

Ansökan
Mejla till samordnare@orebrostudenkar.se
Ansökan ska innehålla:
–  Namn, telefon nr och epost
–  Bakgrund (vad du studerar osv)
–  Motivering till varför du söker till posten