STYRDOKUMENT

Örebro studentkår är en demokratisk organisation där alla medlemmar är med och bestämmer hur vår organisation ska se ut och fungera samt vad vi i vår verksamhet ska arbeta med. För att vi alla ska vara medvetna om vilka regler som finns och vad en har för olika rättigheter och skyldigheter inom organisationen har vi våra gemensamma bestämmelser nedskrivna i styrdokument.

Ansvar och beslut om styrdokument

Örebro studentkårs styrdokument beslutas om i olika organ och nivåer i Örebro studentkårs organisation. Fullmäktige beslutar om de övergripande bestämmelserna som rör hela Örebro studentkårs organisation och verksamhet, så som stadga, verksamhetsplan och budget för kårstyrelsen och Lösnummers styrelse, åsiktsdokument, kårstyrelsens arbetsbeskrivning med mera.

Kårstyrelsen ansvarar för kompletterande styrdokument till fullmäktiges dokument. De gäller, liksom fullmäktiges styrdokument, för hela Örebro studentkårs organisation. Kårstyrelsens styrdokument är oftast mer detaljerade än fullmäktiges och innefattar bland annat Örebro studentkårs jämlikhetspolicy, generals- och fadderpolicy, riktlinjer för Örebro studentkårs råd och policy för sektionsbidrag.

Kårsektionerna författar och beslutar om styrdokument som reglerar specifikt just kårsektionens verksamhet. Det kan handla om bland annat en specifik arbetsordning som reglerar ingående rättigheter och skyldigheter mellan kårsektionsmedlemmar, styrelse och sektionsmöte. Vänd dig till din kårsektion för att få ta del av din kårsektions specifika styrdokument.

Ändra i dokumenten

Önskar du se en förändring i något av Örebro studentkårs styrdokument så ska du kontakta ansvarigt organ för dokumentet i fråga. Både till fullmäktige och till din kårsektions sektionsmöte har du möjlighet att inkomma med synpunkter och förslag till förändring i dokument som hanteras av just dessa organ. Förändring av styrdokument beslutade av kårstyrelsen och sektionsstyrelse kan diskuteras med respektive styrelse. Fullmäktige- och sektionsmötesbeslut står alltid över respektive styrelses beslut om du inte är nöjd med din styrelsens respons.

Har du frågor om Örebro studentkårs styrdokument? Kontakta ordförande på ordforande@orebrostudentkar.se för mer information.

Styrdokument