Kårstyrelsen

Direkt underställd Örebro studentkårs (ÖS) fullmäktige är kårstyrelsen – Örebro studentkårs högsta verkställande organ.

Kårstyrelsen består av ÖS ordförande, ÖS två vice ordföranden samt en ledamot från varje kårsektion (vanligtvis kårsektionens ordförande eller vice ordförande). Kårstyrelsens huvuduppdrag kan summeras till att genomföra fullmäktiges beslut och förvalta organisationen.

Kårstyrelsen ansvarar för en stor del av Örebro studentkårs politiska arbete mot universitetet, kommun, region och näringsliv. De politiska frågorna rör ofta den övergripande studentpopulationen, medans styrelserna i kårsektionerna driver frågor med närmare koppling till sin institutions studenter.

 Post: Namn: Mail:
Ordförande
Katarina Kristoffersson ordforande@orebrostudentkar.se
Vice ordförande
Kristin Törnqvist vice.utbpol@orebrostudentkar.se
Vice ordförande
Evelina Aittamaa vice.studsoc@orebrostudentkar.se
Ledamot Sobra Lova Andersson sobra.ks@orebrostudentkar.se
Ledamot Grythyttan Alice Lindstrand grythyttan.ks@orebrostudentkar.se
Ledamot Qultura Oscar Byström qultura.ks@orebrostudentkar.se
Ledamot Corax Emilia Malm corax.ks@orebrostudentkar.se
Ledamot GIH Hanna Persson gih.ks@orebrostudentkar.se
Ledamot Sesam Lovisa Sajland sesam.ks@orebrostudentkar.se
Ledamot TekNat Joakim Fernandez teknat.ks@orebrostudentkar.se
Ledamot Serum Malin Bergman serum.ks@orebrostudentkar.se
Ledamot DokSek Vakant doksek.ks@orebrostudentkar.se