top of page

Örebro studentkårs nya kårsektion heter Nexus!


Anna Olsenius, ordförande för Örebro studentkår

Under det senaste fullmäktigesammanträdet stod det klart - Örebro studentkårs nya kårsektion heter Nexus. Örebro studentkår utökas alltså med en kårsektion och kommer från och med 1 juli bestå av hela tio stycken sektioner.* Nexus kommer vara en kårsektion för de som vill vara med och skapa en bättre studietid för de internationella studenterna vid Örebro universitet. Tidigare har dessa studenter främst hört hemma i föreningen ESN, men nu kommer studentkåren alltså ha en egen kårsektion ägnad till dessa studenter. – Genom Nexus kommer vi säkerställa att alla internationella studenter representeras på ett hållbart vis genom den gemensamma studentrösten. Det är ett naturligt steg i studentkårens internationaliseringsarbete och det ska bli både kul och spännande att se hur den nya kårsektionen utvecklas och etablerar sig på campus, säger Anna Olsenius, Ordförande för Örebro studentkår. Beslutet om att inrätta den nya kårsektionen Nexus togs vid ett extrainsatt fullmäktigesammanträde den 20 maj 2024. Nexus kommer representera samtliga inresande internationella studenter på grund- och avancerad nivå vid Örebro universitet. *Beslutet gäller inledningsvis från och med 1 juli 2024 till och med 15 oktober 2024. Detta eftersom inrättandet av en ny kårsektion kräver en stadgeändring vilket innebär att beslutet behöver genomgå två fullmäktigesammanträden för att fastställas permanent.

109 visningar

Comments


bottom of page