top of page

Örebros nattklubbar måste ta ansvar för droghandeln på krogen


Sofia Holm, vice ordförande med studiesocialt ansvar

Örebro ska vara en stad med trygghet för alla sina invånare. Tar nattklubbarna ansvar för att det ska gälla även under nattetid? Att droger cirkulerar i staden är för många inget nytt. När nu studenter uttrycker oro kring droghandeln, risken att bli drogad och att de större nattklubbarna inte agerar, ökar oron runt problemet ytterligare.


Varje termin deltar hundratals nya studenter i en introduktion som arrangeras av Örebro universitet och Örebro studentkår, där studentkåren framför allt ansvarar för de studiesociala aktiviteterna. Kåraktiva studenter som redan pluggat ett par terminer håller i de aktiviteter som genomförs. En tradition i detta är att introducera de nya studenterna för Örebros nöjesliv och nattklubbar. Den utvärdering som gjordes med de studenter som var med och arrangerade höstens introduktion visar att det på stadens större nattklubbar finns ett utbrett problem kring narkotikahandel och en rädsla för att bli drogad. När studenterna berättar om problemet nämner de saker som påtvingad handel av narkotika öppet och att flera misstänker sig ha blivit drogade. När studenterna på plats påpekat detta för säkerhetsvakter upplever de att de inte blivit lyssnade till. Att vakterna ryckt på axlarna och att de ifrågasatt vad de skulle göra åt saken.


Introduktionen av nya studenter vid Örebro universitet ska stå för glädje, respekt, delaktighet och trygghet. När de nya studenterna blir erbjudna ett introduktionsprogram som delvis innehåller utekvällar i stadskärnan, möts de av motsatsen till dessa värdeord.


Krogägarna måste leva upp till kraven som deras kunder har. Det finns vakter av en anledning och uppmärksammande av ett sådant här problem måste tas på allvar. Det är nu dags för stadens nattklubbar att ta problemet på allvar och återskapa trygghet för alla på plats. När ska stadens nattklubbar ta ansvar?


Sofia Holm, vice ordförande med studiesocialt ansvar Örebro studentkår

129 visningar

Comments


bottom of page