top of page

13 – 26 mars fokuserar vi på hållbar utveckling!


Under två veckor ger Örebro studentkår frågor inom hållbar utveckling lite extra fokus. Detta genom kampanjen Agera Influera.

Under vecka 11 och 12 kommer Örebro studentkår arrangera en rad aktiviteter för att uppmärksamma vikten av hållbar utveckling utifrån flera perspektiv. Bland annat kommer studenter vid Örebro universitet ha möjlighet att gå på inspirerande lunchföreläsningar, workshops, panalsamtal samt en hållbarhetsmässa. Inte minst kommer kampanjen ge förutsättningar för fler studenter att engagera sig för frågor inom hållbar utveckling - ett perfekt sätt att påverka både den utbildning vi erbjuds och den värld vi lever i. Se schemat för temaveckorna och vad som anordnas här! Så... vart ställer sig Örebro studentkår i dagsläget när det kommer till hållbar utveckling? För att värna om studenternas framtid behöver Örebro studentkår och Örebro universitet sträva efter att ligga i framkant i miljöfrågor, med stöd av sociala och ekonomiska frågor för att stödja miljöperspektivet. En allmän definition av begreppet ”hållbar utveckling” är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Eftersom studenterna är framtiden ligger det alltså i studenternas intresse att värna om den. Universitetet bör även ta ett större ansvar och verka för de miljö-/sociala/ekonomiska frågor som nästa generation står inför. En ökad kunskap bland universitetets utbildningar i sig skulle även leda till en bättre förståelse kring hur man både som grupp och individ kan arbeta hållbart. En gemensam insats för hållbar utveckling vore inte endast gynnsam för miljön, utan skulle även öka anseendet för universiteten och studentkåren i stort. Örebro studentkår anser att:

  • Örebro studentkår och Örebro universitet ska verka för en hållbar utveckling genom att ta hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska frågor i sin verksamhet.

  • Ett långsiktigt mål för Örebro studentkår och Örebro universitet ska vara att ta stor hänsyn till miljön samt de sociala och ekonomiska frågor som den hänsynen innebär i den dagliga verksamheten

  • Det på universitet ska finnas riktlinjer för hur de anställda kan arbeta ur ett mer hållbart perspektiv.

  • Både Örebro studentkår och Örebro universitet ska sträva efter att exempelvis verka för en minskad pappersförbrukning, förbättrade möjligheter till källsortering samt inkludering av hållbar utveckling i de program och kurser där ämnet är relevant.


45 visningar

Commentaires


bottom of page