top of page

Doktoranders förutsättningar för studier vid Örebro universitet


Viktor Breström, vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar, Örebro studentkår

Örebro studentkår har genomfört en utredning för att undersöka doktorandernas förutsättningar för studier vid Örebro universitet. Rapporten undersöker två specifika områden utifrån resultaten från en förstudie. Områdena är universitetets arbete med kursvärderingar, samt doktorandernas tankar kring etik.

Resultatet visar att kursvärderingsarbetet skiljer sig åt väsentligt mellan institutioner; både i om arbetet faktiskt praktiseras samt hur pass anonyma dessa kursvärderingar anses vara. Även återkopplingen från universitetet verkar vara bristfällig. Utöver detta ansåg doktoranderna att de behövde få tillgång till mer stöd kring frågor som rör etik i sin forskning. – Min förhoppning är att denna rapport kan bidra till bättre förutsättningar för doktorander på Örebro universitet, säger Viktor Breström, vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar. Läs rapporten här!

64 visningar

Comments


bottom of page