top of page

Örebro studentkårs ordförande mötte EU-ministern i panelsamtal
Under sitt besök i Örebro delade EU-minister Jessika Roswall tips med studenter om karriärmöjligheter inom EU. Örebro studentkårs ordförande Anna Olsenius deltog tillsammans med EU-forskaren Mats Öhlén i ett panelsamtal med ministern. Bland annat gav Roswall studenterna värdefulla perspektiv på arbetsmöjligheter inom EU och vikten av deras engagemang i samhällsfrågor. Hon betonade även att EU är en bra arbetsplats och att svenskar behövs där. Roswall pratade också om EU:s viktiga roll för att stödja länder som Ukraina och behovet av mer forskning för att vara konkurrenskraftiga. – EU påverkar vår vardag mer än många tror. Från det pris vi betalar för varor till de lagar och regler som styr vår miljö och arbetsmarknad. Jag hoppas att fler studenter vill engagera sig i EU-relaterade frågor för att förstå och påverka den värld vi lever i, säger Anna Olsenius, ordförande för Örebro studentkår.


Jessica Roswall, EU-ministerMats Öhlén, Anna Olsenius, Jessica Roswall, Thomas Denk

Foton: Markus Winsa/Örebro universitet

25 visningar

Comentarios


bottom of page