top of page

Fakultetsnämnden ENT


Universitetet är indelat i tre fakulteter och varje fakultet styrs av en fakultetsnämnd och en dekan. Fakultetsnämnden ENT har det högsta ansvaret för forskning, utbildning och samverkan inom ENT-fakulteten (Handelshögskolan, Institutionen för naturvetenskap och teknik och Restaurang- och hotellhögskolan). Fakultetsnämnden bestämmer till exempel vilka utbildningar som ska finnas, när utbildningar ska göras om och hur pengarna till forskning ska fördelas. Fakultetsnämnderna fattar många beslut men är också ett viktigt forum för diskussioner. De flesta ledamöter i nämnden har vetenskaplig eller konstnärlig kompetens. Som studentrepresentant har du stor möjlighet att väcka frågor, följa utvecklingen och få inblick i hur din del av universitetet styrs.


Vi erbjuder:

Som representant vid fakultetsnämnden får du arvodering per mötestillfälle för ditt uppdrag. Arvodet består av 1000 kr per möte. Du får även en möjlighet att påverka universitetets arbete med utbildning, forskning som bedrivs och andra frågor som rör fakultetens verksamhet. Rollen är både givande, samt meriterande för framtida arbetsgivare.


Mötesfrekvens: 7 gånger per år, heldag inkl. lunch (vanligtvis 9:00-16:00).


Vi söker:

1 doktorandrepresentant som är intresserade av att vara med och påverka fakulteten ENT:s framtida utveckling. Vi ser gärna att du som sökande är intresserad av utbildningsfrågor, samt har lätt att självständigt kunna forma dig en åsikt angående olika ärenden/handlingar som kommer att skickas till dig inför mötena.


Ansökan


Ansökan ska innehålla:

· Namn, telefon nr och epost

· Bakgrund (vad du studerar osv)

Motivering till varför du söker till posten39 visningar

Kommentarer


bottom of page