top of page

Agera Influera - Hållbarhetsevent 13 - 26 mars

Uppdaterat: 13 mars 2023

För att värna om studenternas framtid behöver Örebro studentkår och Örebro universitet sträva efter att ligga i framkant i miljöfrågor, med stöd av sociala och ekonomiska frågor för att stödja miljöperspektivet En allmän definition av begreppet ”hållbar utveckling” är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Eftersom studenterna är framtiden ligger det alltså i studenternas intresse att värna om den. 13 mars - 26 mars anordnar Örebro studentkår ett hållbarhetseventet Agera Influera. Läs mer om Örebro studentkårs engagemang för hållbar utveckling här

62 visningar

Comments


bottom of page