top of page

Hållbarhetsmässa onsdag 15 mars


Sofia Holm, vice ordförande med studiesocialt ansvar

Som en del av Örebro studentkårs hållbarhetskampanj Agera Influera anordnas en mässa i Kårhuset där studenter får möjlighet att träffa verksamheter med ett miljömässigt tänk. Verksamheterna har fått stämpeln "Miljönärer" av Örebro kommun som ett bevis på sitt engagemang för miljö och hållbarhet. Även Örebro kommun och Örebro universitet kommer delta under mässan som pågår mellan kl. 10:00 och 13:00 under onsdagen.


Under lunchen kommer en föreläsning hållas inne i Kårhuset av Örebro kommun samtidigt som deltagare får ta del av kaffe och bullar som Örebro studentkår bjuder på. För den som vill äta lunch har Kafé Kåren öppet som vanligt.


– Vi hoppas på att ge studenter en möjlighet att upptäcka lokala verksamheter med miljöfokus. Av en slump hittade vi Örebro kommuns initiativ "Miljönärerna" som passar perfekt för just detta ändamål. Under kampanjen Agera Influera söker vi både svar på vad individen kan göra för ett mer hållbar samhälle men även vad vi kollektivt kan komma fram till tillsammans. Målet med temaveckorna är dels att starta en lokal dialog kring ämnet men även att komma fram till konkreta förslag på förändringar på nationell nivå, säger Sofia Holm, vice ordförande med studiesocialt ansvar på Örebro studentkår.


Deltar under mässan:

Erikshjälpen

Becklü design och skrädderi

Fritidsbanken

Örebro kommun

PSF (Örebro universitet)


39 visningar

Comments


bottom of page