top of page

Internationaliseringsrådet


Vid Örebro universitet ser vi vikten av att ha ett internationellt perspektiv på högre utbildning. Internationalisering bidrar till en ökad kvalitet på kärnverksamheten och är en förutsättning för att hålla sig a jour med omvärlden. Internationaliseringsrådet består av vicerektor för internationalisering och samverkan, universitetsdirektören, dekaner, prefekter och studentrepresentanter. Syftet med rådet är att skapa övergripande strategier och förhållningssätt avseende universitetets internationalisering.

Vi erbjuder:

Internationaliseringsrådet kan ge dig som studentrepresentant en möjlighet att sätta in dig i frågor som rör universitetets internationaliseringsprocess. Du skaffar dig erfarenheter i hur dessa frågor hanteras och blir en central roll för studenternas åsikter. Detta är ett intressant och viktigt arbete som också blir en bra merit på ett cv inför kommande arbetsansökningar.

Mötesfrekvens: 1 gång per månad. 2 timmar per möte.

Vi söker:

Vi söker 1 studentrepresentant som är intresserad av frågor som rör internationalisering och vill vara med och påverka Örebro universitets riktning internationellt. Vi ser gärna att den sökande har en del erfarenhet av internationaliseringsfrågor inom sin utbildning, men detta är inte ett krav för att bli tillsatt.

Ansökan

Mejla till samordnare@orebrostudenkar.se

Ansökan ska innehålla:

· Namn, telefon nr och epost

· Bakgrund (vad du studerar osv)

· Motivering till varför du söker till posten
48 visningar

Comments


bottom of page