top of page

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå HS


Kommittén har i uppdrag att initiera frågor och utarbeta förslag till fakultetsnämnden rörande utbildning på grundnivå och avancerad nivå i syfte att främja fakultetens utveckling i förhållande till strategiska mål inom området.


Vi erbjuder:

En möjlighet för studenter att få en inblick i, och arbeta med beredning av frågor till fakultetsnämnden HS. Du kommer få praktisk erfarenhet av hur universitetet arbetar med beredning och få möjlighet att påverka arbetet som representant för studenterna vid Örebro universitet. Förutom att det är en rolig och viktig uppgift vid universitetet så är det en självklar merit att sätta på ett cv inför kommande arbetsansökningar.


Mötesfrekvens: 2–3 gånger per termin. 2 timmar per möte.


Vi söker:

1 studentrepresentant som är intresserad av att få kunskap om beredningsarbete, samt vill vara med och påverka universitetets inriktning i rörda frågor.


Ansökan


Ansökan ska innehålla:

· Namn, telefon nr och epost

· Bakgrund (vad du studerar osv)

Motivering till varför du söker till posten

53 visningar

ความคิดเห็น


bottom of page