top of page

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå MH


Kommittén bereder ärenden rörande interna utbildningsutvärderingar och förändringar i fakultetens utbildningsutbud (inrättande/revidering av utbildning samt avveckling av utbildningar).


Vi erbjuder:

En möjlighet för studenter att få en inblick i, och arbeta med beredning av frågor till fakultetsnämnden MH. Du kommer få praktisk erfarenhet av hur universitetet arbetar med beredning och få möjlighet att påverka arbetet som representant för studenterna vid Örebro universitet. Förutom att det är en rolig och viktig uppgift vid universitetet så är det en självklar merit att sätta på ett cv inför kommande arbetsansökningar.


Mötesfrekvens: 2–3 gånger per termin. 2 timmar per möte.


Vi söker:

1 studentrepresentant som är intresserad av att få kunskap om beredningsarbete, samt vill vara med och påverka universitetets inriktning i rörda frågor.


Ansökan

Mejla till samordnare@orebrostudenkar.se


Ansökan ska innehålla:

· Namn, telefon nr och epost

· Bakgrund (vad du studerar osv)

Motivering till varför du söker till posten

22 visningar
bottom of page