top of page

Lärarförslagskommitté ENT


Till varje fakultetsnämnd hör en lärarförslagskommitté, vilken har i uppgift att bereda ärenden som rör rekrytering, anställning och befordran av undervisande och forskande personal samt ärenden om docentur och excellent lärare. Lärarförslagskommittén för ENT ansvarar för beredning av ärenden inom Handelshögskolan, Institutionen för naturvetenskap och teknik och Restaurang- och hotellhögskolan.


Vi erbjuder:

Som studentrepresentant vid lärarförslagskommittén ENT får du en inblick i hur universitetet arbetar med ärenden som rör rekrytering, anställning och andra personalfrågor. Du erbjuds möjligheten att vara med och påverka universitetet, samt utveckla dina erfarenheter inom personalhantering. Utöver ovan nämnde, är det en meriterande uppgift att sätta på cv inför framtida arbetsansökningar.


Mötesfrekvens: ca var tredje vecka. 1,5 timme per möte.


Vi söker:

1 studentrepresentant som är intresserad av personalfrågor och vill vara med och påverka universitetets arbete med beredning inom givet område. Vi ser gärna att du som söker studerar personalvetenskap eller liknande, men det är inget krav.


Ansökan

Mejla till samordnare@orebrostudenkar.se


Ansökan ska innehålla:

· Namn, telefon nr och epost

· Bakgrund (vad du studerar osv)

Motivering till varför du söker till posten

8 visningar
bottom of page