top of page

Lärarutbildningsrådet


Lärarutbildningsrådet arbetar med frågor som rör lärarutbildningen vid de olika institutionerna. Utifrån diskussioner och samråd inom Lärarutbildningsrådet har prefekterna möjlighet att fatta gemensamma beslut om lärarutbildningens utveckling.


Vi erbjuder:

Här får du som student en möjlighet att arbeta med dessa frågor och bli en viktig roll för rådets process. Du får en praktisk inblick i hur universitetet arbetar med dessa ärenden och en god merit inför kommande arbetsansökningar.


Mötesfrekvens: 2 gånger per termin.


Vi söker:

1 studentrepresentant som är intresserad av frågor som rör lärarutbildningen vid universitetet. Vi ser gärna att det är en lärarstudent som söker denna post men detta är inte ett krav.


Ansökan


Ansökan ska innehålla:

· Namn, telefon nr och epost

· Bakgrund (vad du studerar osv)

Motivering till varför du söker till posten

24 visningar

Comments


bottom of page