top of page

Presidiet utökas med en vice ordförande efter fullmäktiges beslut!


Under gårdagen hölls ett extrainsatt fullmäktigemöte med anledning av kårstyrelsens förslag att utöka Örebro studentkårs presidium med ytterligare en vice ordförande.


Anledningen till förslaget grundar sig i den utredning som kårstyrelsen tidigare fått i uppgift av fullmäktige att genomföra. Utredningen i fråga handlade om att undersöka huruvida Örebro studentkår är i behov av en central näringslivsfunktion. Utredningen visade att en central näringslivsfunktion är av värde för organisationen och att en heltidsarvoderad presidial är att föredra för ett sådant uppdrag. Under gårdagens möte fick därmed fullmäktige behandla förslaget om att inrätta posten Vice ordförande med näringslivsansvar (med arbetsbeskrivningen enligt bilaga 6a) samt

att utlysa posten inför kommande kårval under nomineringsperioden.


Fullmäktige röstade enhälligt bifall till förslaget.


Till följd av detta kan vi nu se fram emot ett heltidsarvoderat presidium bestående av fyra personer. Vice ordförande med näringslivsansvar kommer framförallt fokusera på näringslivsverksamhet i sitt uppdrag, och kommer precis som övriga presidialer sitta med som en del av kårstyrelsen.


- En central näringslivsfunktion som denna kommer öppna ett nytt kapitel för Örebro studentkår. Det öppnar upp för nya samarbeten för studentkåren och det kommer förhoppningsvis även skapa större förutsättningar för studenterna att få det jobbet de drömmer om efter sina studier, säger William Ahlgren, ordförande för Örebro studentkår.

120 visningar
bottom of page