top of page

Projekt Reellt studentinflytande

Uppdaterat: 12 dec. 2022


Vi vill utlysa uppdrag för 3–4 representanter från Örebro studentkår för att delta i ett projekt:

Reellt studentinflytande, som Plattform för en hållbar framtid (PSF), Innovations kontoret och

studentkåren ska driva tillsammans under våren 2023. Uppdraget avser medverkan i möten i

projektet och omfattning beslutas av projektgruppen vid det första mötet och ska sedan

godkännas av PSF som finansierar studentreprentanternas medverkan.

Studentrepresentanterna får ersättning för sin tid i nivå med ambassadörsersättningen vid

universitet.

 

Reellt studentinflytande

Projekt med uppdrag att undersöka om och i så fall hur studentinflytande och delaktighet kan vara en del av alla studenterna utbildning. 

 

Inflytande och delaktighet är ett verktyg för att lära demokrati genom att göra. Goda

erfarenheter och kunskap om demokratiska arbetsformer är en viktig del i att få

handlingskompetens för hållbar utveckling. En del av utbildning för hållbar utveckling generell för alla oberoende av utbildningsområde. Dessutom står i det högskolelagen att studenter ska ha rätt att utöva inflytande över utbildningen. 

 

Projektgrupp består av:

3 studentkoordinatorer (varav en projektledare)

3–4 studentrepresentanter

3–4 lärare/personal

 

December 2022 – juni 2023

Startmöte när gruppen är formerad

 

Tänkbara aktiviteter:

  • Genomlysning av hur studentinflytandet ser ut idag på ORU: Hur och på vilket sätt kan studenter påverka sin utbildning? Kan alla studenter? Gör alla studenter?

  • Inventera goda exempel på Örebro universitet och andra lärosäten

  • Hur skulle det kunna förbättras och bli en del av studenters utbildning?

  • Vad är nästa steg?

 

Vi söker: 3–4 studenter

Inkludera namn, kontaktuppgifter och en kort motivering i din ansökan och skicka till:

Kasper Martinell

samordnare@orebrostudentkar.se

81 visningar