top of page

Projektgrupp Campus

Just nu håller universitetet på att formera projektet, och en första workshop med rektors ledningsråd är planerad till den 4 september. Syftet med workshopen är inte minst att medvetandegöra om att arbetet med campusplanen nu startar och är på gång.


Vi erbjuder

En möjlighet att bidra till ett spännande projekt rörande utveckling av campus Örebro. Erfarenheteten kommer att vara en merit för framtida arbetsgivare och ge dig kunskap kring projektarbete med fokus på utveckling.


Mötesfrekvens

Projektgruppen kommer att träffas var fjärde vecka (halvdagarsmöten) under projektperioden som vi räknar med pågår till juni 2024. Därutöver kan det komma att bli någon studieresa/besök och workshop, och visst mellanliggande arbete.


Vi söker

2 studentrepresentanter som har god kännedom om Örebro universitets campus, samt är intresserade av utveckling. Vi ser gärna att studenterna studerar exempelvis samhällsplanering eller likvärdig utbildning, men det är inte ett krav.


Ansökan

Mejla till samordnare@orebrostudenkar.se


Ansökan ska innehålla:

  • Namn, telefon nr och epost

  • Bakgrund (vad du studerar osv)

  • Motivering till varför du söker till posten


19 visningar
bottom of page