top of page

Psykisk ohälsa är #sjuktvanligt bland studenter!


Problematiken kvarstår och så gör även Örebro studentkårs kampanj #sjuktvanligt. Genom den återkommande kampanjen vill Örebro studentkår belysa, hantera och förebygga psykisk ohälsa bland studenter. En vanlig bild av livet som student är ett liv präglat av fest, nöje och gemenskap. En bild som i många fall stämmer men som inte alltid omfamnar alla delar av studentlivet. En bild som det inte lika ofta talas om är den verklighet många studenter lever i – den verklighet som istället präglas av stress, ångest och depression. Faktum är att studenter är en av de samhällsgrupper som i störst utsträckning lider av psykisk ohälsa.

#sjuktvanligt är en kampanj som framförallt syftar till att belysa problematiken kring psykisk ohälsa bland studenter. Ett steg i rätt riktning är att bryta tabun kring psykisk ohälsa och börja prata om det. Genom att belysa hur vanligt det är hoppas Örebro studentkår kunna minska stigmatiseringen av personer som lider av psykisk ohälsa.


Under vecka 15 kommer Örebro studentkår anordna föreläsningar på Örebro universitets tre campus med fokus på stress och psykisk ohälsa i samband med studier. Även en bildserie kommer synas runt om på campus för att belysa ämnet.

122 visningar

Comments


bottom of page